Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2928

1. Data: 2017-10-31 12:43
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przyłącze energetyczne kablowe 15 kV z istniejącej linii napowietrznej Pokrzywno.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2017-10-31 12:42
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przyłącze energetyczne kablowe 15 kV z istniejącej linii napowietrznej Pokrzywno.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót