Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2999

1. Data: 2018-02-20 07:46
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN-15kV oraz nN - 0,4 kV w miejscowości Gruta, gmina Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-02-20 07:44
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi SN-15kV oraz nN - 0,4 kV w miejscowości Gruta, gmina Gruta
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót