Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3023

1. Data: 2018-03-27 14:31
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 23.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/2018 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przyłącze energetyczne kablowe 15kV z istniejącej linii napowietrznej Pokrzywno
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-03-27 14:30
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 23.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 1/2018 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przyłącze energetyczne kablowe 15kV z istniejącej linii napowietrznej Pokrzywno
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót