Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3038

1. Data: 2018-05-10 14:20
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-SCIEKOWEJ W MIEJSCOWOSCI GRUTA
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-05-10 14:19
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-SCIEKOWEJ W MIEJSCOWOSCI GRUTA
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót