Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3039

1. Data: 2018-05-10 14:22
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego pod nazwą: Budowa przyłącza kablowego nn dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Nicwałd działka nr 12116
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-05-10 14:22
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego pod nazwą: Budowa przyłącza kablowego nn dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Nicwałd działka nr 12116
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót