Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3131

1. Data: 2018-06-01 08:55
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 maja 2018 r. dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-06-01 08:55
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 maja 2018 r. dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
3. Data: 2018-06-01 08:54
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 maja 2018 r. dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
4. Data: 2018-06-01 08:54
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 30 maja 2018 r. dot. przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gruta na lata 2016-2023
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót