Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3179

1. Data: 2018-07-11 11:21
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przyłącza kablowego nn dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Nicwałd działka nr 121/6. Projektowana inwestycja obręb Annowo, gmina Gruta, działki nr: 46/2,36,20/3; obręb Nicwałd gmina Gruta działki nr : 62, 121/7, 121/6, 120/4, 120/10.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-07-11 11:21
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa przyłącza kablowego nn dla zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Nicwałd działka nr 121/6. Projektowana inwestycja obręb Annowo, gmina Gruta, działki nr: 46/2,36,20/3; obręb Nicwałd gmina Gruta działki nr : 62, 121/7, 121/6, 120/4, 120/10.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót