Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3244

1. Data: 2018-09-14 20:59
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługową (pomieszczenia związane z obiektem użyteczności publicznej - szkoła podstawowa) wraz z przebudową w miejscowości Nicwałd, gmina Gruta, działka nr 127/4.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-09-14 20:58
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługową (pomieszczenia związane z obiektem użyteczności publicznej - szkoła podstawowa) wraz z przebudową w miejscowości Nicwałd, gmina Gruta, działka nr 127/4.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót