Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3263

1. Data: 2018-10-05 14:48
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Adaptacja i przebudowa istniejących pomieszczeń szkolnych dla potrzeb utworzenia przedszkola samorządowego w Grucie (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-10-05 14:46
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Adaptacja i przebudowa istniejących pomieszczeń szkolnych dla potrzeb utworzenia przedszkola samorządowego w Grucie (działka nr 681, obręb Gruta, gmina Gruta)
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót