Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3315

1. Data: 2018-11-08 14:39
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 05.11.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługową (pomieszczenia związane z obiektem użyteczności publicznej - szkolą podstawowa) wraz z przebudową w miejscowości Nicwałd, gmina Gruta, działka nr 127/4.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-11-08 14:39
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 05.11.2018 r. wydana została Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługową (pomieszczenia związane z obiektem użyteczności publicznej - szkolą podstawowa) wraz z przebudową w miejscowości Nicwałd, gmina Gruta, działka nr 127/4.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót