Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3319

1. Data: 2018-11-13 13:15
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy że postępowanie wszczęte na wniosek Pana Edmunda Glinieckiego, reprezentującego firmę PACHT Rolno-Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Salnie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika magazynowego i zbiornika przepompowego na płynne odchody zwierzęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja istniejącego systemu transportu i magazynowania odchodów zwierzęcych na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-11-13 13:14
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy że postępowanie wszczęte na wniosek Pana Edmunda Glinieckiego, reprezentującego firmę PACHT Rolno-Handlowa Sp. z o.o. z siedzibą w Salnie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika magazynowego i zbiornika przepompowego na płynne odchody zwierzęce wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja istniejącego systemu transportu i magazynowania odchodów zwierzęcych na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót