Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3327

1. Data: 2018-11-23 13:47
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługowo-rekreacyjną w świetlicy wiejskiej w Kitnowie (działka nr 28/8 obręb Kitnowo, gm. Gruta)
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-11-23 13:46
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na funkcję usługowo-rekreacyjną w świetlicy wiejskiej w Kitnowie (działka nr 28/8 obręb Kitnowo, gm. Gruta)
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót