Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3380

1. Data: 2019-01-07 14:48
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42634 SKARSZEWYKPM wraz z linią elektroenergetyczną (działka nr 1/8 obręb Wiktorowo, gm. Gruta)
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2019-01-07 14:48
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42634 SKARSZEWYKPM wraz z linią elektroenergetyczną (działka nr 1/8 obręb Wiktorowo, gm. Gruta)
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót