Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 876

1. Data: 2010-03-05 08:29
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta dz. nr 35 jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kW wraz z infrastrukturą drogową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury towarzyszącej
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2010-03-05 08:28
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie w miejscowości Pokrzywno, gmina Gruta dz. nr 35 jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej o mocy do 500 kW wraz z infrastrukturą drogową, łukami, placem manewrowym, zatoką postojową i innymi obiektami infrastruktury towarzyszącej
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót