Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 880

1. Data: 2010-03-29 11:00
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAWIADOMIENIE o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o stwierdzenie czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd oraz nr 1384C Pokrzywno-Słup.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2010-03-29 11:00
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAWIADOMIENIE o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o stwierdzenie czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd oraz nr 1384C Pokrzywno-Słup.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót