Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 894

1. Data: 2010-04-23 11:20
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgodnie z art. 37 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. Wójt Gminy Gruta podaje do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, żołnierskich, inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w I kwartale 2010 r.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2010-04-23 11:19
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgodnie z art. 37 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm. Wójt Gminy Gruta podaje do publicznej wiadomości w terminie do 30 kwietnia wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, żołnierskich, inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w I kwartale 2010 r.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót