Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1907

1. Data: 2014-07-17 11:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2014 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.03.2014 roku w sprawie poszerzenia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2014-07-17 11:16
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2014 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.03.2014 roku w sprawie poszerzenia składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót