Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1908

1. Data: 2014-07-17 11:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2014 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.03.2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty, edukacji, wychowania, kultury i kultury fizycznej w 2014r.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2014-07-17 11:17
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2014 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.03.2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty, edukacji, wychowania, kultury i kultury fizycznej w 2014r.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót