Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3283

1. Data: 2018-10-15 13:59
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2018 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie NR 51/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 września 2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji i przygotowanie dokumentacji do postępowania z wolnej ręki, na realizację zadania: Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Plemiętach.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-10-15 13:59
Dział: Prawo Lokalne > Zarządzenia Wójta Gminy > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie NR 51/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 września 2018 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia negocjacji i przygotowanie dokumentacji do postępowania z wolnej ręki, na realizację zadania: Roboty budowlane w świetlicy wiejskiej w Plemiętach.
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót