Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3235

1. Data: 2018-09-13 14:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
2. Data: 2018-09-12 10:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
3. Data: 2018-09-07 22:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
4. Data: 2018-09-07 22:22
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
5. Data: 2018-09-07 22:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
6. Data: 2018-09-07 22:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
7. Data: 2018-09-07 22:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28
Wykonanie: Paweł Tomaszewski
8. Data: 2018-09-07 22:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia i konkursy do 30.000 euro > 2018 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie gminy Gruta zgodnie z programem przebudowy i rozbudowy obiektów gminnego wodociągu – spinka SP1 na działkach nr 185/2, 191, 40, 23/28
Wykonanie: Paweł Tomaszewski

powrót