artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zespołu pałacowo - parkowego położonego w miejscowości Mełno