artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą 'Budowa kompostowni pryzmowej w miejscowości Boguszewo gmina Gruta na działce nr 204 w obrębie geodezyjnym Boguszewo'

obrazek
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą 'Budowa kompostowni pryzmowej w miejscowości Boguszewo gmina Gruta na działce nr 204 w obrębie geodezyjnym Boguszewo'