artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie funkcji przeznaczenia istniejących obiektów i przystosowanie ich do produkcji peletu z biomasy, w skali 80 ton na dobę, na części działki nr 23/40 w Mełnie w gminie Gruta