artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRUTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego