artykuł nr 1

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 8/2; 6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.