artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: [...]44, 40/5, 40/4, 40/12, 40/13, 36, 34/16, 31, 29/1, 23/19, 24, 25,13,9/2, 8/2, 7/6 obręb ewidencyjny Wiktorowo.