artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowa elektroenergetycznych linii kablowych wysokiego napięcia (WN) wraz z kanalizacją teletechniczną, światłowodem oraz uziemieniem liniowym na nieruchomościach oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 66/7; 68/1; 69 obręb ewidencyjny Wiktorowooraz działki: 79; 64 obręb ewidencyjny Plemięta.