artykuł nr 1

Obwieszczenie RG.6220.18.2014.2015.2016.BB Wójta Gminy Gruta z dnia 14.07.2016