artykuł nr 1

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny