artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu o stwierdzenie czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd oraz nr 1384C Pokrzywno-Słup.