Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Najbliższa sesja

Zaproszenie na sesję

ZAPROSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXVII Sesję Rady Gminy Gruta na dzień 15 grudnia 2017 r., o godz. 10°° w sali narad Urzędu Gminy Gruta z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy. 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy. 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz wydanych...

Utworzony: 2015-05-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 19:38

2. 2017 rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właściciel...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 14:04

3. 2017 rok

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Przy Wigilijnym Stole"

Utworzony: 2017-12-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 13:30

4. 2017 rok

Ogłoszenie o przetargu: sprzedaż samochodu ciężarowego ŻUK oraz samochodu specjalno-...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 13:15

5. 2017 rok

Obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta oraz jednostek organizacyjnych Gminy Gruta w lat...

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 12:16

6. 2017 rok

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Zorganizowanie wigilii dla mieszkańc...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 10:53

7. 2017 rok

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne - Wigilia 201...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 10:51

8. 2017 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli...

Utworzony: 2017-10-25 | Zmodyfikowany: 2017-11-30 08:48

9. 2017 rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa autobusu do transportu osób niepełnosprawnych dla g...

Utworzony: 2017-11-21 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 18:08

10. 2017 rok

Uchwała Nr 4/WPF/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydg...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 08:30

11. 2017 rok

Uchwała Nr 4/P/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgos...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 08:29

12. 2017 rok

Uchwała Nr 4/Dpr/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Byd...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 08:27

13. 2017 rok

Uchwała Nr 6/I/2017 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgos...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 08:25

14. 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 71/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające uch...

Utworzony: 2017-11-27 | Zmodyfikowany: 2017-11-27 13:24

15. Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka i Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego - podlegające publikacji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. o wszczęci...

Utworzony: 2017-11-27 | Zmodyfikowany: 2017-11-27 11:09

16. Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka i Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego - podlegające publikacji

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO że dnia 14 listopada 2017 r. Wojewoda Ku...

Utworzony: 2017-11-24 | Zmodyfikowany: 2017-11-24 14:42

17. 2017 rok

Roczny program współpracy Gminy Gruta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...

Utworzony: 2017-09-26 | Zmodyfikowany: 2017-11-21 14:56

18. 2017 rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa autobusu do transportu osób niepełnosprawnych - neg...

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 21:53

19. 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające uchw...

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 14:36

20. 2017 rok

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyj...

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2017-11-16 14:22