Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Najbliższa sesja

Zaproszenie na sesję

Gruta, dnia 15.10.2018 r. Znak: OR.0002.34.2018.MW ZAPROSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) z w o ł u j ę XXXIV Sesję Rady Gminy Gruta na dzień 25 października 2018 r., o godz. 10°° w sali narad Urzędu Gminy Gruta z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy. 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Gminy. 5. Spra...

Utworzony: 2015-05-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 10:11

2. Rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIII/247/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyraż...

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 09:39

3. Rok 2018

Uchwała nr XXXIII/246/18 z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmiany Lokalnego Pro...

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 09:37

4. 2018 rok

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce nr 23/28, obręb Gr...

Utworzony: 2018-10-05 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 19:33

5. Rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/245/18 Rady Gminy Gruta z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokon...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 14:47

6. Rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIII/244/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 13 września 2018 r. w sprawie dokon...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 14:29

7. 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 RADY GMINY GRUTA z dnia 28 września 2018 r. zmieniające uchwa...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 14:06

8. 2018 rok

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zało...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 14:05

9. 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 18 września 2018 r. zmieniające uchw...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 14:05

10. 2018 rok

Zarządzenie NR 51/2018 Wójta Gminy Gruta z dnia 03 września 2018 w sprawie powołania...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 13:59

11. 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 3 września 2018 r. zmieniające uchwa...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 13:39

12. 2018 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Gruta nr 49/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie wysokości...

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 13:38

13. 2018 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Utworzenie przedszkola samorządowego sza...

Utworzony: 2018-09-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 13:21

14. 2018 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Rozwój ośrodka wsparcia – Środowis...

Utworzony: 2018-09-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 12:43

15. 2018 rok

Boguszewo i Gołębiewko

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 12:31

16. 2018 rok

Mełno i Kitnowo

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 12:31

17. 2018 rok

Nicwałd

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 12:28

18. 2018 rok

Okonin

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 12:28

19. 2018 rok

Plemięta i Wiktorowo

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 12:27

20. 2018 rok

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin-Mełno oraz drogi wo...

Utworzony: 2018-09-20 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 11:35