Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018 rok

Zapytanie ofertowe: Typ zamówienia usługa: Obsługa geodezyjna Gminy Gruta

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 09:23

2. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 11.12.2018 r. wydana została Decyzja o us...

Utworzony: 2018-12-12 | Zmodyfikowany: 2018-12-12 09:11

3. Rok 2018

UCHWAŁA NR II/16/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia z...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 13:04

4. Rok 2018

UCHWAŁA NR II/15/18 Rada Gminy Gruta z dnia 06.12.2018 r. w sprawie zwolnienia samor...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 13:02

5. Rok 2018

UCHWAŁA NR II/14/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w s...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 13:01

6. Rok 2018

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia śr...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 13:00

7. Rok 2018

Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania ko...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:59

8. Rok 2018

Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przew...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:58

9. Rok 2018

Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Ko...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:57

10. Rok 2018

Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewo...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:56

11. Rok 2018

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Kom...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:55

12. Rok 2018

UCHWAŁA Nr II/7/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wyn...

Utworzony: 2018-12-10 | Zmodyfikowany: 2018-12-10 12:48

13. Rok 2018

Uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmi...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 14:45

14. Rok 2018

UCHWAŁA NR II/5/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmi...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 14:42

15. Rok 2018

UCHWAŁA Nr II/4/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Wicepr...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 14:41

16. Rok 2018

Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Gruta z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia reg...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 14:40

17. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 03.12.2018 r. wydana została Decyzja o us...

Utworzony: 2018-12-07 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 14:38

18. 2018 rok

Ogłoszenie o przetargu: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) dróg gminnych na tere...

Utworzony: 2018-11-30 | Zmodyfikowany: 2018-12-07 13:06

19. 2018 rok

Ogłoszenie o przetargu: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) dróg gminnych na tere...

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-12-06 17:19

20. 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające uch...

Utworzony: 2018-12-05 | Zmodyfikowany: 2018-12-05 11:45