Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 5 października 2017 r. zmieniające u...

Utworzony: 2017-10-11 | Zmodyfikowany: 2017-10-11 11:43

2. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 03 października 2017 roku w sprawie wydania d...

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 14:18

3. 2017 rok

Ogłoszenie o przetargu: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) dróg gminnych na tere...

Utworzony: 2017-10-10 | Zmodyfikowany: 2017-10-10 13:14

4. 2017 rok

Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości ni...

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2017-10-09 15:02

5. Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka i Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego - podlegające publikacji

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2017 r. o wszczęci...

Utworzony: 2017-10-06 | Zmodyfikowany: 2017-10-06 14:53

6. 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29 września 2017 r. zmieniające uchw...

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 09:16

7. 2017 rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy i...

Utworzony: 2017-08-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-03 20:06

8. 2017 rok

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja zajęć sportowych dla mie...

Utworzony: 2017-10-02 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 19:08

9. 2017 rok

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Pokaz kulinarny"

Utworzony: 2017-10-02 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 19:07

10. 2017 rok

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Dekoracja świąteczna - bombka 3D"

Utworzony: 2017-10-02 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 19:04

11. 2017 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: USŁUGI - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od w...

Utworzony: 2017-09-15 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 12:01

12. Rok 2017

UCHWAŁA Nr XXV/187/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 18 września 2017r. w sprawie stwierdze...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 14:37

13. Rok 2017

UCHWAŁA Nr XXV/188/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 18 września 2017r. w sprawie stwierdze...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 14:36

14. Rok 2017

UCHWAŁA Nr XXV/185/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 18 września 2017r. w sprawie stwierdze...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 14:36

15. Rok 2017

UCHWAŁA Nr XXV/186/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 18 września 2017r. w sprawie stwierdze...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 14:35

16. Rok 2017

UCHWAŁA Nr XXV/184/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 18 września 2017r. w sprawie stwierdze...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 14:34

17. 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 25 września 2017 r. zmieniające uchw...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 14:33

18. 2017 rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa autobusu do transportu osób niepełnosprawnych - neg...

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 14:26

19. Rok 2017

UCHWAŁA NR XXV/183/17 RADY GMINY GRUTA z dnia 18 września 2017 r. w sprawie upoważni...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 11:08

20. Rok 2017

Uchwała Nr XXV/182/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. zmieniająca uchwał...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 10:43