Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2019 rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż wyposażenia do trzech pracowni terapeutycz...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 23:02

2. 2019 rok

Zapytanie ofertowe: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 13:31

3. 2019 rok

Oferta na realizację zadania publicznego: Wigilia dla Mieszkańców

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 13:29

4. 2019 rok

Oferta na realizację zadania publicznego: Wigilia 2019

Utworzony: 2019-11-22 | Zmodyfikowany: 2019-11-22 13:28

5. 2019 rok

Ogłoszenie o przetargu: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) dróg gminnych na tere...

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 17:37

6. 2019 rok

Ogłoszenie o przetargu: Utrzymanie przejezdności (odśnieżanie) dróg gminnych na tere...

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 17:35

7. 2019 rok

Boguszewo i Gołębiewko

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 13:42

8. 2019 rok

Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gr...

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 06:56

9. 2019 rok

ZARZĄDZENIE 107/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie uchyl...

Utworzony: 2019-11-12 | Zmodyfikowany: 2019-11-12 13:49

10. 2019 rok

Okonin

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 11:23

11. 2019 rok

Nicwałd

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 11:23

12. 2019 rok

Kitnowo i Mełno

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 11:22

13. 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 106/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 października 2019 r. zmieniające...

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 14:45

14. Rok 2019

Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29 października 2019 roku w sprawie Wiel...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 11:43

15. Rok 2019

UCHWAŁA NR XI/69/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokona...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 11:43

16. Rok 2019

UCHWAŁA NR XI/70/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określ...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 11:43

17. Rok 2019

UCHWAŁA NR XI/71/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 11:42

18. Rok 2019

UCHWAŁA NR XI/72/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyję...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 11:42

19. Rok 2019

UCHWAŁA NAR XI/73/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wybor...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 11:42

20. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Gruta o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych...

Utworzony: 2019-11-05 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 13:23