Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Imię i nazwisko Stanowisko Nr biura Dane kontaktowe Kierownictwo Waldemar Kurkowski Wójt Gminy 16 wojt@gruta.pl 56 46 83 121 wew. 113 Tomasz Groszewski Zastępca Wójta Gminy 16 t.groszewski@gruta.pl 56 46 83 121 wew. 105 Sabina Kamińska Sekretarz Gminy 7 s.kaminska@gruta.pl 56 46 83 121 Halina Saucha Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów 10 halina.saucha@gruta.pl 56 46 83 121 wew. 117 Referat Finansowy Elwira Nowaczek p.o. Zastępcy Skarbnika Gminy 9 e.nowaczek@gruta.pl 56 46 83 121 wew....

Utworzony: 2007-08-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-20 12:50

2. Zawiadomienia i obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow...

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltainczej Dąbrówka Królewska o mocy do 1 MW, wraz drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej.

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-20 10:04

3. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow...

Utworzony: 2021-04-20 | Zmodyfikowany: 2021-04-20 09:52

4. 2021 rok

Nabór na wolne stanowisko: INTENDENT/DIETETYK W ŻŁOBKU BĄBELEK W NICWAŁDZIE

Utworzony: 2021-04-19 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 08:52

5. 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 86/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 października 2020 roku w sprawie ...

Utworzony: 2020-10-28 | Zmodyfikowany: 2021-04-19 08:07

6. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15.04.2021 r. że w dniu 15 kwietnia 2021 r., ...

Utworzony: 2021-04-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 14:32

7. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15.04.2021 r. że w sprawie wydania decyzji o ...

Utworzony: 2021-04-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 14:30

8. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 14.04.2021 r. w sprawie wydania decyzji o ust...

Utworzony: 2021-04-16 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 14:28

9. 2021 rok

RIR.271.6.2021.EK. Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane: Przebudowa drogi gminn...

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f512e7c7-6153-4dde-a167-503fdb9ccb6c

Utworzony: 2021-03-26 | Zmodyfikowany: 2021-04-16 14:11

10. Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Utworzony: 2013-12-12 | Zmodyfikowany: 2021-04-12 13:36

11. Najbliższa Komisja

Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społeczne...

Gruta, dnia 12.04.2021 r. Znak: RO.0012.4.1.2021.MW ZAPROSZENIE Zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbędzie się 20 kwietnia 2021 r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy Gruta. Tematy posiedzenia: 1. Analiza wyników badania wody przez Sanepid w poszczególnych stacjach wodociągu wiejskiego. Informacja w sprawie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaopiniow...

Utworzony: 2021-03-22 | Zmodyfikowany: 2021-04-12 13:32

12. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 8 kwietnia 2021 roku o wszczęciu postępowania...

Utworzony: 2021-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 11:41

13. Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji

ROZPORZĄDZENIE Nr 9 /2021 WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 31 marca 2021...

Utworzony: 2021-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 11:37

14. 2021 rok

Zarządzenie Nr 30/2021 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Za...

Utworzony: 2021-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 11:29

15. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 7 kwietnia 2021 roku, że po otrzymanej decyzj...

Utworzony: 2021-04-09 | Zmodyfikowany: 2021-04-09 11:27

16. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 6 kwietnia 2021 roku, że w sprawie wydania de...

Utworzony: 2021-04-06 | Zmodyfikowany: 2021-04-06 10:56

17. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwes...

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 10:55

18. Złożone

Petycja do gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społeczneg...

Utworzony: 2021-04-02 | Zmodyfikowany: 2021-04-02 09:30

19. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

OBWIESZCZENIE o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

Utworzony: 2021-04-01 | Zmodyfikowany: 2021-04-01 15:24

20. Rok 2021

UCHWAŁA NR XXV/156/21 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wyrażenia z...

Utworzony: 2021-04-01 | Zmodyfikowany: 2021-04-01 15:20