Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Najbliższa sesja

Zaproszenie na sesję

Gruta, dnia 19.03.2019 r. Znak: OR.0002.6.2019.MW ZAPROSZENIE Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) z w o ł u j ę VI Sesję Rady Gminy Gruta na dzień 29 marca 2019 r., o godz. 10°° w sali narad Urzędu Gminy Gruta z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym. 4. Informacja Prz...

Utworzony: 2015-05-05 | Zmodyfikowany: 2019-03-21 11:41

2. 2019 rok

Zapytanie ofertowe pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagraniczn...

Utworzony: 2019-03-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 13:16

3. 2019 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: „dostawa tonerów, tuszy oraz innych materia...

Utworzony: 2019-03-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 13:10

4. 2019 rok

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania...

Utworzony: 2019-03-20 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 08:54

5. 2019 rok

Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.03.2019 r. w sprawie dokonania zm...

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 13:10

6. 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 11 marca 2019 r. zmieniające uchwałę...

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 13:07

7. 2019 rok

Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszewie

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 11:46

8. Rok 2019

WYKAZ MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZ...

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 10:54

9. Rok 2019

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ...

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 10:52

10. Rok 2019

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 10:52

11. Rok 2019

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania...

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 10:51

12. Rok 2019

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawi...

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 10:51

13. 2019 rok

Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta

Utworzony: 2019-03-14 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 07:16

14. 2019 rok

Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie: powołani...

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 09:21

15. 2019 rok

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia...

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 09:20

16. 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające uchwał...

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 09:19

17. 2019 rok

Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządz...

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 09:18

18. Rok 2019

UCHWAŁA NR V/37/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie określenia za...

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 09:06

19. Rok 2019

UCHWAŁA NR V/36/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia ...

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 09:05

20. Rok 2019

UCHWAŁA Nr V/35/19 RADY GMINY GRUTA z dnia 26.02.2019 r. w sprawie przyjęcia Progr...

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 09:04