Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające uchw...

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 07:36

2. 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 111/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.12.2020 w sprawie maksymalnej wy...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 15:50

3. 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.12.2020 w sprawie zmiany Regulam...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 15:49

4. 2020 rok

RIR.271.91.2020.EK. Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów do napraw bieżących ...

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 15:01

5. 2021 rok

Wójt Gminy Gruta ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gr...

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 13:44

6. 2020 rok

RIR.271.66.2020.CC - Oświetlenie ulic i placów Gminy Gruta

Utworzony: 2020-11-03 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 13:40

7. 2021 rok

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Z 14 STYCZNIA 2021 ROKU

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 08:25

8. 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 14.01.2021 w sprawie określenia stawe...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 08:13

9. 2021 rok

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie zacią...

Utworzony: 2021-01-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-15 08:12

10. Rok 2021

UCHWAŁA NR XXIII/141/20 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwale...

Utworzony: 2021-01-14 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 16:37

11. Statut

UCHWAŁA NR XXXIV/257/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie St...

UCHWAŁA NR XXXIV/257/18 RADY GMINY GRUTA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Gruta

Utworzony: 2020-02-24 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 16:33

12. 2020 rok

RIR.271.88.2020.CC. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Remonty obiektów i b...

Utworzony: 2020-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 16:30

13. 2020 rok

RIR.271.84.2020.CC OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: DOSTAWA OPAŁU STAŁEGO W OKRESI...

Utworzony: 2020-12-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 15:56

14. Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Imię i nazwisko Stanowisko Nr biura Dane kontaktowe Kierownictwo Waldemar Kurkowski Wójt Gminy 16 wojt@gruta.pl 56 46 83 121 wew. 113 Tomasz Groszewski Zastępca Wójta Gminy 16 t.groszewski@gruta.pl 56 46 83 121 wew. 105 Sabina Kamińska Sekretarz Gminy 7 s.kaminska@gruta.pl 56 46 83 121 Halina Saucha Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów 10 halina.saucha@gruta.pl 56 46 83 121 wew. 117 Referat Finansowy Elwira Nowaczek p.o. Zastępcy Skarbnika Gminy 9 e.nowaczek@gruta.pl 56 46 83 121 wew....

Utworzony: 2007-08-02 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 07:51

15. 2021 rok

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Gospodarki Komun...

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 19:35

16. 2021 rok

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w referacie Finansowo-Księgowym

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 19:34

17. 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 13.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia ...

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 16:19

18. 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2021 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 13.01.2021 roku w sprawie powołania k...

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 16:16

19. 2020 rok

RIR.271.87.2020.CC Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy: Sukcesywna dostawa artykułów ż...

Utworzony: 2020-12-23 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 16:09

20. 2020 rok

RIR.271.90.2020.CC. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane: Działania infrastruk...

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 20:15