Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Referat finansowy - wymiar podatków

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Zwrot podatku akcyzowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 3...

Utworzony: 2020-02-21 | Zmodyfikowany: 2020-02-21 13:38

2. Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Zwrot podatku akcyzowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 3...

Utworzony: 2011-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-21 13:37

3. 2019 rok

Sprawozdania za IV kwartał 2019 roku

Utworzony: 2020-02-20 | Zmodyfikowany: 2020-02-20 14:27

4. 2020 rok

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicz...

Utworzony: 2020-02-12 | Zmodyfikowany: 2020-02-20 13:34

5. Archiwum 2019 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA OPAŁU STAŁEGO W OKRESIE OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2...

Utworzony: 2019-12-10 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 14:11

6. Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Imię i nazwisko Stanowisko Nr pokoju Dane kontaktowe Kierownictwo Waldemar Kurkowski Wójt Gminy 16 wojt@gruta.pl 56 46 83 121 wew. 113 Tomasz Groszewski Zastępca Wójta Gminy 16 t.groszewski@gruta.pl Halina Saucha Skarbnik Gminy, kierownik Referatu Finansów 10 halina.saucha@gruta.pl 56 46 83 121 wew. 117 Referat Finansowy Elwira Nowaczek Inspektor ds. księgowości budżetowej 9 ugfinanse@gruta.pl 56 46 83 121 wew. 108 Sabina Kamińska Zastępca Skarbnika Gminy 9 ugfinanse@gruta.pl 56 46 83 121 we...

Utworzony: 2007-08-02 | Zmodyfikowany: 2020-02-17 14:42

7. 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wpro...

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 08:05

8. 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające uchw...

Utworzony: 2020-02-13 | Zmodyfikowany: 2020-02-13 14:10

9. 2020 rok

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie termin...

Utworzony: 2020-02-13 | Zmodyfikowany: 2020-02-13 14:09

10. 2020 rok

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Gruta z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie termin...

Utworzony: 2020-02-13 | Zmodyfikowany: 2020-02-13 14:08

11. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta, że w dniu 05.02.2020 r. wydana została Decyzja w sp...

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2020-02-06 14:46

12. Złożone

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wraz z ...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 09:41

13. Najbliższa Komisja

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rad...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 09:37

14. Najbliższa Komisja

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Finansów i Bezpieczeństwa Publicznego ...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 09:36

15. Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, które zawiadamia że po...

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-04 09:20

16. 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powoł...

Utworzony: 2020-01-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-30 15:00

17. Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy

Obwieszczenie - przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części szkoły...

Utworzony: 2020-01-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-30 12:01

18. Oświadczenia za 2019 rok

Oświadczenia za 2019 rok

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 08:03

19. 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 07:39

20. 2020 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zaciągn...

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 09:11