artykuł nr 1

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Gruta, że w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 na Sesji Rady Gminy w Grucie rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2022, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a także odbędzie się debata nad Raportem

artykuł nr 2

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Gruta, że w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 na Sesji Rady Gminy w Grucie rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2021, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a także odbędzie się debata nad Raportem

artykuł nr 3

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Gruta, że w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 na Sesji Rady Gminy w Grucie rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2020, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a także odbędzie się debata nad raportem

artykuł nr 4

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Gruta, że dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 na Sesji Rady Gminy w Grucie rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Gruta za rok 2019, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, a także odbędzie się debata nad raportem. Pełna treść ogłoszenia w załączeniu.

artykuł nr 5

RAPORT O STANIE GMINY GRUTA ZA 2018 ROK