artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 05.12.2023 r.,że w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Stanowisko postojowe dla 10 samochodów osobowych - wiata na terenie działki nr 153/73, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno", zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 05.12.2023 r. o polowaniu zbiorowym w dniu 16.12.2023 r. w godz. 8.00- 16.00 na terenie gminy Gruta (Nicwałd, Okonin, Plemięta).

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRUTA z dnia 29.11.2023 r. o polowaniu zbiorowym, że Koło Łowieckie im. Wojskiego w Grudziądzu w dniach 07-09.12.2023 r. w godz. 8.00- 16.00 przeprowadzi polowanie zbiorowe na terenie gminy Gruta (Nicwałd, Okonin, Plemięta).

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 20.11.2023 r., że Koło Łowieckie im. Wojskiego w Grudziądzu w dniu 02.12.2023 r. w godz. 8.00- 16.00 przeprowadzi polowanie zbiorowe na terenie gminy Gruta (Nicwałd, Okonki, Plemięta).

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 17.11.2023 r. o polowaniu zbiorowym organizowanym przez Koło Łowieckie im. Wojskiego