artykuł nr 1

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędu

 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Metoda I:
 1. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu  do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się w Urzędzie Gminy Gruta  na następujących nośnikach danych:
  1. Pamięć masowa USB 
  2. Płyta CD-RW lub DVD-/+RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF, DOCX,,
  2. XLX, XLSX,
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Metoda II:
 - przekazanie dokumentu on-line poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą  (link zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w Grucie).
W celu skorzystania z usługi niezbędne jest:
 - posiadanie ważnego, kwalifikowanego podpisu cyfrowego lub  posiadanie profilu zaufanego ePUAP (założenie profilu ePUAP jest darmowe). Instrukcja zakładania profilu zaufanego ePUAP na stronie internetowej www.epuap.gov.pl
 - założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP.