Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe338643
   Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi18433
   Godziny urzędowania12240
   Oświadczenia Majątkowe22736
     Pozostali Pracownicy14890
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok919
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok2018
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1495
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1292
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2020 rok718
     Radni Rady Gminy7874
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2016 rok na dzień 30.04.2016 r.1832
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1542
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1568
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok502
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2020 rok236
     Wójt Gminy Gruta6729
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok1674
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1290
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1492
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok526
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok613
     Przewodniący Rady Gminy 3601
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok924
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok549
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok541
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok188
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok288
     Skarbnik Gminy Gruta3646
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2016 rok547
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2017 rok686
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok872
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok339
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok152
     Zastępca Wójta1452
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1272
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok754
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok180
     Sekretarz Gminy379
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok324
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok152
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta3485
   Struktura organizacyjna13922
   RODO864
   Raport o stanie Gminy Gruta792
   Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP oraz witryny Gmina Gruta1105
Organy
   Wójt Gminy13920
     Skargi i wnioski3086
   Sekretarz8457
   Skarbnik8756
   Rada Gminy15608
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta1073
    ›    2015 rok805
    ›    2019 rok285
     Sesje4866
    ›    Najbliższa sesja7521
    ›    Archiwum Sesji516
     Komisje Rady Gminy Gruta250
    ›    Najbliższa Komisja327
   Sołectwa8672
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej1276
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej1268
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego1167
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego1214
     Komisja Rewizyjna1143
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej1188
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa612
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok808
    ›    Wydział Organizacyjny576
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy585
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej580
    ›    Wydział Prawny592
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności596
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury621
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa739
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia616
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów507
    ›    Wydział Lokalowy509
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta564
    ›    Wydział Edukacji565
    ›    Straż Miejska557
    ›    Referat Księgowości547
    ›    Referat Podatków454
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy555
    ›    Referat Drogownictwa465
    ›    Referat Informatyki444
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa575
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej465
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych516
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji14601
   Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy20966
Prawo Lokalne
   Statut8722
   Budżet9997
    ›    Rok 20061912
    ›    Rok 20071249
    ›    Rok 2005970
     Budżet4203
    ›    Rok 20031319
    ›    Rok 20061574
    ›    Rok 20051214
    ›    Rok 20071604
    ›    Rok 20081443
    ›    Rok 20091327
    ›    Rok 20101431
    ›    Rok 20111405
    ›    Rok 20121358
    ›    Rok 20131087
    ›    Rok 20141391
    ›    Rok 20151123
    ›    Rok 20161191
    ›    Rok 2017758
    ›    Rok 2018713
    ›    Rok 2019502
    ›    Rok 2020267
    ›    Rok 2021177
    ›    Rok 2008981
    ›    2003 rok1585
     Informacje Wójta Gminy z wykonania budżetu3253
    ›    2004 rok1138
    ›    2005 rok1238
    ›    2006 rok1208
    ›    2007 rok1239
    ›    2008 rok1454
    ›    2012 rok2058
    ›    2009 rok1381
    ›    2010 rok1319
    ›    2011 rok916
    ›    2013 rok1377
    ›    2014 rok1115
    ›    2015 rok1206
    ›    2016 rok808
    ›    2017 rok561
    ›    2018 rok481
    ›    2019 rok288
    ›    2020 rok225
    ›    2021 rok78
     Sprawozdania finansowe355
    ›    2018 rok299
    ›    2019 rok354
    ›    2020 rok63
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu2205
    ›    2012 rok1280
    ›    2013 rok1452
    ›    2011 rok1207
    ›    2014 rok1389
    ›    2015 rok1492
    ›    2016 rok1024
    ›    2017 rok549
    ›    2018 rok580
    ›    2019 rok324
    ›    2020 rok247
    ›    2021 rok78
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej886
    ›    2014 rok523
    ›    2015 rok715
    ›    2016 rok632
    ›    2017 rok732
    ›    2018 rok541
    ›    2019 rok338
    ›    2020 rok138
    ›    2021 rok77
     Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych160
    ›    2019 rok163
   Uchwały24600
     Rok 20012036
     Rok 20021736
     Rok 200315879
     Rok 20058181
     Rok 200620819
     Rok 200720294
     Rok 200820183
     Rok 200911319
     Rok 201012379
     Rok 201111691
     Rok 201213602
     Rok 201311062
     Rok 20148044
     Rok 20156767
     Rok 20162182
     Rok 20171458
     Rok 20182072
     Rok 20191516
     Rok 20201032
     Rok 2021409
   Zarządzenia Wójta Gminy13780
     2007 rok1253
     2008 rok962
     2009 rok992
     2010 rok1097
     2011 rok7319
     2012 rok1961
     2013 rok7174
     2014 rok6605
     2015 rok15133
     2016 rok3285
     2017 rok1706
     2018 rok1736
     2019 rok2870
     2020 rok3244
     2021 rok1418
   Podatki i opłaty lokalne7031
     Komunikaty735
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy2283
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania3115
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego4929
     Interpretacje indywidualne660
    ›    2017 rok734
     Rok 202173
   Strategia rozwoju8375
     Strategia rozwoju1861
     Protokół z kontroli kompleksowej524
     Wystąpienie pokontrolne408
     Odpowiedź419
     Protokół z kontroli sprawdzającej415
   Zagospodarowanie przestrzenne8825
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego10406
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego2514
    ›    Gołębiewko1194
    ›    Boguszewo1156
    ›    Słup1453
    ›    Wiktorowo I1080
    ›    Wiktorowo II914
    ›    Pokrzywno1374
    ›    Gruta1677
    ›    Annowo1774
    ›    2018 rok523
    ›    2019 rok557
    ›    2021 rok91
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 2181
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 1853
   Ochrona Środowiska7583
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska2773
     Informacje Wójta Gminy Gruta8618
     Program Ochrony Środowiska6961
     Zawiadomienia i obwieszczenia13106
     Wzory wniosków1876
     Informacja o wyrobach zawierających azbest1328
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta1336
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1274
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta651
     Referendum 6 września 20151632
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień5703
     2017 rok10361
     2018 rok880
     2019 rok701
     2020 rok937
     2021 rok593
     Rok 201585953
     Rok 20148979
     Rok 201315833
     Rok 201213332
     Rok 201111619
     2015 rok13449
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro (archiwum do dnia 31.12.2020.)41866
     Archiwum 2016 rok32522
     Archiwum 2017 rok20970
     Archiwum 2018 rok35243
     Archiwum 2019 rok15628
     Archiwum 2020 rok16686
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro (archiwum do dnia 31.12.2020.)15481
     Archiwum 2016 rok43338
     Archiwum 2017 rok35724
     Archiwum 2018 rok33075
     Archiwum 2019 rok25363
     Archiwum 2020 rok17535
   Postępowania o wartości równej lub powyżej 130 tys. zł (od dnia 01.01.2021.)2342
     2021 rok12684
   Postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł (od dnia 01.01.2021.)758
     2021 rok16846
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne15443
   Jednostki Pomocnicze3774
   Jednostki Nadzorowane4819
   Rejestr Instytucji Kultury3034
   Gminne Organizacje Pozarządowe2554
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza4609
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu4164
   Akty Prawne4604
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne3175
     Wystąpienia pokontrolne1691
    ›    Rok 2012789
    ›    Rok 20131801
    ›    Rok 2019411
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej525
   Kontrole wewnętrzne2342
Wybory
   Wybory Samorządowe10932
     2006 rok6570
     2010 rok13170
     2014 rok7349
     2018 rok3715
   Wybory do Sejmu i Senatu3999
     2007 rok3102
     2011 rok6022
     2015 rok1633
     2019 rok492
   Wybory do Parlamentu Europejskiego3565
     Rok 20094408
     Rok 20143612
     Rok 2019367
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3234
     2010 rok5868
     2015 rok2102
     2020 rok400
   Wybory uzupełniające2819
     Rok 20115652
     Rok 20125186
Petycje
   Podstawy prawne279
   Złożone530
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania4152
     Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji4341
     Referat finansowy - wymiar podatków1524
     Ewidencja Ludności3845
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu1414
Inne
     Lokalna Strategia Rozwoju1666
     Ogłoszenia1808
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości12824
     2017 rok1082
     2018 rok2037
     2019 rok392
     2020 rok8151
     2021 rok571
    ›    Kierownictwo445
    ›    Statut409
    ›    Regulamin342
    ›    Struktura organizacyjna459
    ›    Ewidencje i rejestry358
    ›    Majątek410
    ›    Dokumentacje kontroli409
    ›    Budżet i inwestycje366
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne463
    ›    Procedury424
     Ośrodek Pomocy Społecznej654
    ›    Kontakt464
    ›    Kierownictwo486
    ›    Statut393
    ›    Regulamin352
    ›    Struktura organizacyjna376
    ›    Ewidencje i rejestry389
    ›    Majątek449
    ›    Dokumentacje kontroli448
    ›    Budżet i inwestycje417
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne471
    ›    Procedury382
    ›    Kontakt413
    ›    Kierownictwo379
    ›    Statut371
    ›    Regulamin365
    ›    Struktura organizacyjna386
    ›    Ewidencje i rejestry367
    ›    Majątek339
    ›    Dokumentacje kontroli340
    ›    Budżet i inwestycje372
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne317
    ›    Procedury361
    ›    Kontakt428
    ›    Kierownictwo352
    ›    Statut335
    ›    Regulamin346
    ›    Struktura organizacyjna413
    ›    Ewidencje i rejestry358
    ›    Majątek315
    ›    Dokumentacje kontroli389
    ›    Budżet i inwestycje314
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne387
    ›    Procedury396
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych35176
     2017 rok2256
     2018 rok2116
     2019 rok5321
     2020 rok4023
     2021 rok3374
   Ogłoszenia o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze15031
     2017 rok1385
     2018 rok666
     2019 rok2212
     2020 rok2626
     2021 rok1478
     2011 rok1350
     2013 rok1224
     2015 rok11250
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych3855
     2018 rok263
     2019 rok940
   Ogłoszenia o wynikach konkursów6030
     2018 rok447
     2019 rok557
     2020 rok532
     2021 rok123
     2011 rok1343
     2013 rok798
     2014 rok1187
     2015 rok685
     2016 rok356
     2017 rok233
     2018 rok138
   Oferty na realizację zadań publicznych5927
     2019 rok554
     2020 rok246
     2021 rok52
   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 900
     2020 rok227
     2021 rok111
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2874
     Sprawozdania508
    ›    2019 rok359
    ›    2020 rok126
    ›    2021 rok59
     Roczne programy współpracy457
    ›    2019 rok154
     Współpraca z organizacjami pozarządowymi80
    ›    2020 rok93
    ›    2015 rok1111
     Przepisy prawne450
    ›    2016 rok433
     Protokoły z zebrań570
    ›    2015 rok699
    ›    2016 rok560
     Sprawozdania i oświadczenia387
    ›    2015 rok503
    ›    2016 rok507
     2015 rok443
    ›    Przepisy prawne712
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 841
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej741
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 563
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej893
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców598
     2016 rok823
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta1161
     2016 rok594
     Infrastruktura691
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę441
    ›    Stan elektryfikacji446
    ›    Stan telefonizacji471
    ›    Stan gospodarki komunalnej440
    ›    Drogi813
     Oferty8047
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.181
     Rejestr skarg i wniosków358
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw344
     Strona informująca o PSR20101122
   Powszechny Spis Rolny265
     2020 rok628
    ›    pliki na serwerze400
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej3806
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej3716
   Oficjalna Strona Gminy Gruta20268
Łączna liczba odwiedzin:2037351