Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe370436
   Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi27459
   Godziny urzędowania13065
   Oświadczenia Majątkowe26799
     Pozostali Pracownicy16756
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1906
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok1781
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2020 rok2028
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2021 rok1182
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2022 rok600
     Radni Rady Gminy8782
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1938
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2019 rok814
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2020 rok848
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2021 rok633
    ›    Oświadczenia majątkowe za 2022 rok309
     Wójt Gminy Gruta7968
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok2006
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok928
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok1826
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok666
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok293
     Przewodniący Rady Gminy 4210
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok804
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok469
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok852
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok274
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok93
     Skarbnik Gminy Gruta4305
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1140
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok652
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok570
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok440
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok168
     Zastępca Wójta2094
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2018 rok1790
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok1211
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok645
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok426
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok178
     Sekretarz Gminy1002
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2019 rok664
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2020 rok554
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2021 rok425
    ›    Oświadczenie majątkowe za 2022 rok169
     Wzory formularzy oświadczeń majątkowych do pobrania256
   Język migowy w Urzędzie Gminy Gruta4000
   Struktura organizacyjna17258
   RODO1445
   Raport o stanie Gminy Gruta1528
   Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP oraz witryny Gmina Gruta1996
Organy
   Wójt Gminy14688
     Skargi i wnioski3626
   Sekretarz9029
   Skarbnik9275
   Rada Gminy17004
     Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Rady Gminy Gruta1380
    ›    2015 rok1077
    ›    2019 rok747
     Sesje5604
    ›    Najbliższa sesja8845
    ›    Archiwum Sesji924
     Komisje Rady Gminy Gruta632
    ›    Najbliższa Komisja848
   Sołectwa10815
     Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej1436
    ›    Skład osobowy Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej1529
     Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego1315
    ›    Skład osobowy komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego1445
     Komisja Rewizyjna1304
    ›    Skład osobowy Komisji Rewizyjnej1432
    ›    Sklad osobowy Komisji Bezpieczeństwa862
    ›    Plan Pracy Komisji na 2006 rok1122
    ›    Wydział Organizacyjny824
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy832
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej812
    ›    Wydział Prawny822
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności850
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury861
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa3549
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia844
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów740
    ›    Wydział Lokalowy745
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta795
    ›    Wydział Edukacji898
    ›    Straż Miejska775
    ›    Referat Księgowości823
    ›    Referat Podatków672
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy874
    ›    Referat Drogownictwa677
    ›    Referat Informatyki650
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa818
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej588
     Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych646
   Obwieszczenia i zawiadomienia Marszałka, Wojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Powiatu Grudziądzkiego oraz pozostałe podlegające publikacji18161
   Obwieszczenia i zawiadomienia Wójta Gminy36666
Prawo Lokalne
   Statut9230
   Budżet10879
    ›    Rok 20062124
    ›    Rok 20071458
    ›    Rok 20051197
     Budżet4666
    ›    Rok 20031577
    ›    Rok 20061812
    ›    Rok 20051461
    ›    Rok 20071843
    ›    Rok 20081690
    ›    Rok 20091571
    ›    Rok 20101678
    ›    Rok 20111805
    ›    Rok 20121606
    ›    Rok 20131363
    ›    Rok 20141635
    ›    Rok 20151367
    ›    Rok 20161506
    ›    Rok 2017996
    ›    Rok 2018975
    ›    Rok 2019819
    ›    Rok 2020548
    ›    Rok 2021515
    ›    Rok 2022405
    ›    Rok 20081253
    ›    2003 rok1824
     Informacje kwartalne Wójta Gminy z wykonania budżetu3574
    ›    2004 rok1385
    ›    2005 rok1486
    ›    2006 rok1449
    ›    2007 rok1484
    ›    2008 rok1695
    ›    2012 rok2310
    ›    2009 rok1634
    ›    2010 rok1588
    ›    2011 rok1161
    ›    2013 rok1630
    ›    2014 rok1351
    ›    2015 rok1474
    ›    2016 rok1058
    ›    2017 rok821
    ›    2018 rok738
    ›    2019 rok556
    ›    2020 rok505
    ›    2021 rok401
    ›    2022 rok107
    ›    2023 rok112
    ›    2021 rok294
    ›    2020 rok271
    ›    2019 rok231
    ›    2018 rok225
    ›    2022 rok247
     Sprawozdania finansowe712
    ›    2018 rok555
    ›    2019 rok615
    ›    2020 rok388
    ›    2021 rok258
    ›    2022 rok92
     Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu2616
    ›    2012 rok1551
    ›    2013 rok1705
    ›    2011 rok1458
    ›    2014 rok1632
    ›    2015 rok1991
    ›    2016 rok1682
    ›    2017 rok810
    ›    2018 rok928
    ›    2019 rok630
    ›    2020 rok596
    ›    2021 rok476
    ›    2022 rok280
    ›    2023 rok112
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej1114
    ›    2014 rok763
    ›    2015 rok1188
    ›    2016 rok867
    ›    2017 rok1215
    ›    2018 rok1280
    ›    2019 rok808
    ›    2020 rok612
    ›    2021 rok588
    ›    2022 rok397
    ›    2023 rok129
     Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych413
    ›    2019 rok389
   Uchwały26543
     Rok 20012376
     Rok 20021961
     Rok 200317620
     Rok 20058792
     Rok 200621794
     Rok 200721254
     Rok 200821382
     Rok 200912178
     Rok 201013509
     Rok 201112819
     Rok 201215306
     Rok 201312849
     Rok 20149637
     Rok 20158529
     Rok 20163709
     Rok 20172756
     Rok 20184233
     Rok 20193609
     Rok 20203265
     Rok 20214338
     Rok 20223160
     Rok 20231082
   Zarządzenia Wójta Gminy16052
     2007 rok1480
     2008 rok1186
     2009 rok1204
     2010 rok1312
     2011 rok8151
     2012 rok3470
     2013 rok8365
     2014 rok8000
     2015 rok17065
     2016 rok5398
     2017 rok3758
     2018 rok3642
     2019 rok5824
     2020 rok6473
     2021 rok5897
     2022 rok4172
     2023 rok2625
   Podatki i opłaty lokalne7847
     Komunikaty1068
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy2539
     Wzory deklaracji i informacji podatkowych do pobrania3954
     Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego6067
     Interpretacje indywidualne889
    ›    2017 rok985
     Decyzje w sprawie aktualnych stawek za wodę w Gminie Gruta409
   Strategia rozwoju8753
     Strategia rozwoju2034
     Protokół z kontroli kompleksowej782
     Wystąpienie pokontrolne558
     Odpowiedź803
     Protokół z kontroli sprawdzającej596
   Zagospodarowanie przestrzenne9840
     Ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego11580
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego3401
    ›    Gołębiewko1529
    ›    Boguszewo1532
    ›    Słup1874
    ›    Wiktorowo I1507
    ›    Wiktorowo II1172
    ›    Pokrzywno1832
    ›    Gruta2247
    ›    Annowo2172
    ›    2018 rok833
    ›    2019 rok983
    ›    2021 rok620
    ›    Projekty397
    ›    2022 rok256
    ›    2023 rok119
     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 2860
     ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRUTA 2344
   Ochrona Środowiska8034
     Publicznie dostępny wykaz danych informacji o ochronie środowiska3065
     Informacje Wójta Gminy Gruta9206
     Program Ochrony Środowiska7511
     Zawiadomienia i obwieszczenia14958
     Wzory wniosków2273
     Informacja o wyrobach zawierających azbest1542
     Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gruta1577
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1499
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gruta1401
   Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w przez Gminę Gruta125
     Referendum 6 września 20151977
Zamówienia Publiczne
   Plan postępowań o udzielenie zamówień10695
     2017 rok10530
     2018 rok1061
     2019 rok879
     2020 rok1131
     2021 rok926
     2022 rok858
     2023 rok646
     Rok 201595116
     Rok 20149668
     Rok 201316498
     Rok 201213880
     Rok 201112106
   Ogłoszenia o wynikach przetargów (od 2006 r. do 2015 r.)11316
     2013 rok7343
     2014 rok3696
     2015 rok13987
   Zamówienia i konkursy powyżej 30.000 euro (archiwum do dnia 31.12.2020.)46913
     Archiwum 2016 rok32933
     Archiwum 2017 rok21667
     Archiwum 2018 rok38564
     Archiwum 2019 rok16111
     Archiwum 2020 rok19173
   Zamówienia i konkursy do 30.000 euro (archiwum do dnia 31.12.2020.)23072
     Archiwum 2016 rok43561
     Archiwum 2017 rok36135
     Archiwum 2018 rok33667
     Archiwum 2019 rok26361
     Archiwum 2020 rok18354
   Postępowania o wartości równej lub powyżej 130 tys. zł (od dnia 01.01.2021.)6931
     2021 rok31850
     2022 rok10175
     2023 rok3006
   Postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł (od dnia 01.01.2021.)2189
     2021 rok32853
     2022 rok3776
     2023 rok2424
Jednostki Organizacyjne, Pomocnicze i Nadzorowane
   Jednostki Organizacyjne17475
   Jednostki Pomocnicze4239
   Jednostki Nadzorowane5276
   Rejestr Instytucji Kultury3436
   Gminne Organizacje Pozarządowe2946
Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza5037
   Wymagania i metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu4547
   Akty Prawne4932
Przeprowadzone kontrole
   Kontrole zewnętrzne3705
     Wystąpienia pokontrolne1996
    ›    Rok 20121024
    ›    Rok 20132095
    ›    Rok 2019730
     Dokumentacja kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej834
   Kontrole wewnętrzne2785
     Kontrola zarządcza182
    ›    Kontrola organu204
    ›    Kontrola jednostek organizacyjnych230
    ›    Kontrola jednostek organizacyjnych225
Wybory
   Wybory Samorządowe11609
     2006 rok6956
     2010 rok14097
     2014 rok8352
     2018 rok4822
     2024 rok2
   Wybory do Sejmu i Senatu4634
     2007 rok3304
     2011 rok6768
     2015 rok2208
     2019 rok979
     2023 rok561
   Wybory do Parlamentu Europejskiego3890
     Rok 20094719
     Rok 20144208
     Rok 2019809
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3552
     2010 rok6380
     2015 rok2642
     2020 rok993
   Wybory uzupełniające3135
     Rok 20116227
     Rok 20125887
   Wybory do Izb Rolniczych53
     2023 rok28
Petycje
   Podstawy prawne626
   Złożone1593
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ? (w tym karty usług i formularze)
   Zezwolenia, decyzje, informacje oraz wnioski do pobrania4928
     Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Promocji5825
     Referat finansowy - wymiar podatków2025
     Ewidencja Ludności4751
     Formularze dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu1761
   Ponowne wykorzystanie Informacji Publicznej189
Inne
     Lokalna Strategia Rozwoju1835
     Ogłoszenia2014
   Przetargi i ogłoszenia na zbycie lub dzierżawę nieruchomości14725
     2017 rok1546
     2018 rok3309
     2019 rok756
     2020 rok17882
     2021 rok1306
     2022 rok1599
     2023 rok804
    ›    Kierownictwo722
    ›    Statut641
    ›    Regulamin561
    ›    Struktura organizacyjna682
    ›    Ewidencje i rejestry569
    ›    Majątek623
    ›    Dokumentacje kontroli636
    ›    Budżet i inwestycje570
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne682
    ›    Procedury638
     Ośrodek Pomocy Społecznej969
    ›    Kontakt763
    ›    Kierownictwo742
    ›    Statut611
    ›    Regulamin647
    ›    Struktura organizacyjna758
    ›    Ewidencje i rejestry598
    ›    Majątek677
    ›    Dokumentacje kontroli669
    ›    Budżet i inwestycje637
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne741
    ›    Procedury600
    ›    Kontakt665
    ›    Kierownictwo596
    ›    Statut583
    ›    Regulamin574
    ›    Struktura organizacyjna602
    ›    Ewidencje i rejestry566
    ›    Majątek550
    ›    Dokumentacje kontroli556
    ›    Budżet i inwestycje588
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne523
    ›    Procedury562
    ›    Kontakt688
    ›    Kierownictwo547
    ›    Statut531
    ›    Regulamin536
    ›    Struktura organizacyjna626
    ›    Ewidencje i rejestry567
    ›    Majątek512
    ›    Dokumentacje kontroli585
    ›    Budżet i inwestycje519
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne589
    ›    Procedury800
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz pozostałe kierownicze jednostek podległych41861
     2017 rok2473
     2018 rok2343
     2019 rok5803
     2020 rok4676
     2021 rok6050
     2022 rok1609
     2023 rok2216
   Ogłoszenia o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze17255
     2017 rok1558
     2018 rok851
     2019 rok2424
     2020 rok3064
     2021 rok2700
     2022 rok692
     2023 rok792
     2011 rok1467
     2013 rok1343
     2015 rok11484
   Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych4622
     2018 rok463
     2019 rok1157
     2022 rok288
     2023 rok228
   Ogłoszenia o wynikach konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 6511
     2018 rok630
     2019 rok724
     2020 rok702
     2021 rok333
     2022 rok187
     2023 rok79
     2011 rok1483
     2013 rok937
     2014 rok1447
     2015 rok839
     2016 rok535
     2017 rok369
     2018 rok277
   Oferty na realizację zadań publicznych6482
     2019 rok1054
     2020 rok427
     2021 rok427
     2022 rok504
     2023 rok243
   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 1447
     2020 rok389
     2021 rok315
     2022 rok253
     2023 rok110
     2024 rok8
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi3275
     Sprawozdania703
    ›    2019 rok626
    ›    2020 rok351
    ›    2021 rok275
    ›    2022 rok173
    ›    2023 rok102
     Roczne programy współpracy639
    ›    2019 rok386
     Współpraca z organizacjami pozarządowymi268
    ›    2020 rok328
    ›    2015 rok1492
     Przepisy prawne591
    ›    2016 rok618
     Protokoły z zebrań710
    ›    2015 rok906
    ›    2016 rok756
     Sprawozdania i oświadczenia535
    ›    2015 rok711
    ›    2016 rok733
     2015 rok573
    ›    Przepisy prawne914
    ›    Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 1089
    ›    Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej963
    ›    Instrukcja wypełniania wniosku 806
    ›    Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej1150
    ›    Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców879
     2016 rok971
   Program Rewitalizacji Gminy Gruta1477
     2016 rok897
     Infrastruktura827
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę644
    ›    Stan elektryfikacji647
    ›    Stan telefonizacji786
    ›    Stan gospodarki komunalnej630
    ›    Drogi1215
     Oferty8175
   Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.499
     Rejestr skarg i wniosków495
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw484
     Strona informująca o PSR20101266
   Powszechny Spis Rolny571
     2020 rok917
    ›    pliki na serwerze599
Linki
   Dzienniki Ustaw w wersji elektronicznej4124
   Monitory Polskie w wersji elektronicznej4042
   Oficjalna Strona Gminy Gruta20704
Dystrybucja Węgla
   2022 rok717
Łączna liczba odwiedzin:2478823