artykuł nr 1

Wykaz stanowisk wraz z danymi teleadresowymi

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr biura

Dane kontaktowe

Kierownictwo

Waldemar Kurkowski

Wójt Gminy

16

wojt@gruta.pl
56 46  83 121 wew. 113

Tomasz Groszewski

Zastępca Wójta Gminy

16

t.groszewski@gruta.pl

56 46 83 121 wew. 105

Sabina KamińskaSekretarz Gminy7

s.kaminska@gruta.pl

56 46 83 121 wew. 116

Halina Saucha

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansów

10

halina.saucha@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 117

Referat Finansowy

Elwira Nowaczek

p.o. Zastępcy Skarbnika Gminy

9

e.nowaczek@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Emilia Żebrowska

Stanowisko ds. kadr i płac

9

e.zebrowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Magdalena Boniecka

Stanowisko ds. obsługi budżetu

9

m.boniecka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Elżbieta Kawczyńska

Stanowisko ds. podatków, opłat i windykacji

11

podatki@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118

Milena Olzacka

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

11

m.olzacka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 118

Iwona Rusoń

Stanowisko ds. rozliczeń z urzędem skarbowym i VAT

 

4

i.ruson@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 108

Urząd Stanu Cywilnego

Justyna Samborska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

4

usc@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111

Natalia Zwolińska Stanowisko ds. ewidencji ludności i kadr 4n.zwolinska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 111

Referat Organizacyjny

Kamila Szyszkowska

Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

16

k.szyszkowska@gruta.pl
56 46 83 121

Magdalena Wrzos

Stanowisko ds. Obsługi
Biura Rady

6

mwrzos@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 109

Karolina Wojtaszewska

Biuro Obsługi Interesanta
– kancelaria podawcza

BOI

gruta@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 107

Paweł Tomaszewski

Stanowisko ds. Informatyki

8

informatyk@gruta.pl
56 46 83 121

Dariusz Skupiński

Stanowisko ds. obronnych
i ochrony przeciwpożarowej

8

d.skupinski@gruta.pl

 570 410 430

Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Beata Bielik

Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

13

b.bielik@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 104

Marta Twardochleb

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

5

m.twardochleb@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 119

Marta Kordel

Stanowisko ds. inwestycji
i budownictwa

14

m.kordel@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112

Hanna Witkowska

Stanowisko ds. geodezji
i zagospodarowania przestrzennego

14

h.witkowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 112

Celestyna Cichocka

Stanowisko ds. zamówień publicznych i  ds. projektów europejskich

15

c.cichocka@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 106

Milena SornatStanowisko ds. zamówień publicznych i ds. projektów europejskich15m.sornat@gruta.pl
512 925 237
Roman BrzezińskiKoordynator Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych15pszok@gruta.pl
570 410 431

Referat Gospodarki Komunalnej i Wodnej

Jacek Strycharczyk

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Wodnej

 

56 46 83 121 wew. 110
j.strycharczyk@gruta.pl

Adam Dziubkowski

Inkasent

17

56 46 83 121 wew. 110
a.dziubkowski@gruta.pl

Katarzyna Laskowska

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

17

k.laskowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Kinga Zieleń

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

17

k.zielen@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 110

Referat Oświaty, Ochrony Zdrowia, Sportu i Kultury

Anna Kozianowska

 

p.o. Kierownika Referatu Oświaty, Ochrony Zdrowia, Sportu i Kultury,

2

a.kozianowska@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 120

Renata Kurkus

Stanowisko ds. oświaty, ochrony zdrowia, sportu i kultury

2

r.kurkus@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 120

Oliwia GawrziałStanowisko ds. obsługi księgowej Placówek Oświatowych o.gawrzial@gruta.pl
56 46 83 113

Agnieszka Bergius

Stanowisko ds. obsługi księgowej Placówek Oświatowych

2

a.bergius@gruta.pl
56 46 83 121 wew. 120