artykuł nr 1

Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia PESEL

artykuł nr 2

Pełnomocnictwo - zastrzeżenie PESEL

artykuł nr 3

Klauzula zastrzeżenia nr PESEL