artykuł nr 1

Petycja o zmianie nazewnictwa wsi

artykuł nr 2

Petycja dot. udzielenia informacji dot. udziału pracowników samorządowych w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych

artykuł nr 3

Petycja dot. udzielenia informacji publicznej w związku z projektem "Cyberbezpieczny Samorząd"

artykuł nr 4

Petycja dot. automatyzacji realizowanych w Urzędzie Gminy Gruta procedur związanych z wykonywaniem powierzonych mu zadań publicznych.

artykuł nr 5

Petycja w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa