artykuł nr 1

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY GRUTA w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY GRUTA
 w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego

 

 1. Do zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego.
 2. Limit zakupu węgla dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:
  1.1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
  2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.
 3. Cena sprzedaży węgla w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2000 zł/tonę.
 4. Podana cena nie obejmuje pakowania węgla w worki i jego transportu z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.
 5. W celu dokonania zakupu węgla należy złożyć wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie. Rozpoczęcie naboru wniosków nastąpi po dostarczeniu węgla przez Gminę Gruta do punktów dystrybucji.
 6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez GOPS należy dokonać zapłaty za węgiel na wskazane przez Urząd Gminy konto. Płatność gotówką w kasie Banku. Po dokonaniu wpłaty wystawiona zostanie faktura VAT.
 7. Z otrzymaną fakturą należy udać się do wybranego punktu dystrybucji celem odbioru zakupionego węgla.
 8. Punkty dystrybucji znajdujące się na terenie Gminy Gruta uprawnione do wydania węgla w ramach zakupu preferencyjnego:
    1. Firma Handlowo – Usługowa Ewa Górska

  Gruta 80

  86-330 Mełno

  Tel. 56 46 83 131; 500 277 004
   
  2. BDG Group Sp. z o.o.

  Mełno 1

  86-330 Mełno

  Tel. 56 307 04 61

 9. Gmina Gruta zastrzega sobie wydłużenie terminu realizacji zakupu węgla do 30 dni od dnia złożenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego.

Wójt Gminy Gruta

/-/ Waldemar Kurkowski

 

artykuł nr 2

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH I WYBRANYCH OFERTACH NA DYSTRYBUCJĘ WĘGLĄ NA ZASADACH PREFERENCYJNYCH NA TERENIE GMINY GRUTA.

Gruta, 08 listopad 2022 roku

 

 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH I WYBRANYCH OFERTACH NA DYSTRYBUCJĘ WĘGLA NA ZASADACH  PREFERENCYJNYCH NA TERENIE GMINY GRUTA.

  Gmina Gruta informuję, że w wyniku przeprowadzonego badania rynku
na dystrybucję węgla na zasadach preferencyjnych na terenie Gminy Gruta, Gmina wyłoniła następujące składy węgla, które będą realizowały dystrybucję węgla:

1.

Firma Handlowo Usługowo Ewa Górska, Gruta 80, 86-330 Mełno.

2.

Skład Opału Mełno, Mełno 1, 86-330 Mełno.

 

 

Wójt Gminy Gruta

/-/ Waldemar Kurkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 3

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Gruta, 04 listopad 2022 roku

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH.

  Gmina Gruta ogłasza, że na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U  z 2022 r., poz. 2236) Gmina Gruta przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem
dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gruta.

z up. Wójta

/-/ Sabina Kamińska

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 4

Składanie ofert na dystrybucję węgla na zasadach preferencyjnych na terenie Gminy Gruta w ramach „Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”.

Składanie ofert na dystrybucję węgla na zasadach preferencyjnych na terenie Gminy Gruta w ramach „Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”.

 Badanie rynku

Zapraszam Państwa do złożenia oferty, której przedmiotem jest dystrybucja węgla na zasadach preferencyjnych na terenie Gminy Gruta w ramach „Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe”.

Oferta cenowa powinna zawierać:

 • koszt obsługi 1 tony węgla (tj. odbiór z punktu dystrybucji w Toruniu do punktu składowania, obsługa klienta – magazynowanie, rozważenie, załadunek.
 • Czy rozważacie Państwo możliwość transportu węgla na terenie gminy Gruta? Jeśli tak to jaki byłby ewentualny koszt dla mieszkańca. 

Ofertę proszę złożyć w terminie do dnia 07.11.2022 r., godz. 12:00 na adres gruta@gruta.pl  

 

 

z up. Wójta

/-/ Tomasz Groszewski