artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2023 r. o polowaniu zbiorowym.

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 27 grudnia 2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 20.12.2023 r., że prowadzone jest postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora tj. PVE 174 Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 24 w obrębie Słup".

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 18.12.2023 r., o planowanym polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego im. Wojskiego w Grudziądzu w dniu 30.12.2023 r. w godz. 8.00-16.00 na terenie gminy Gruta (Nicwałd, Okonin, Plemięta).