artykuł nr 51

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 06.12.2022 r., że w sprawie zmiany decyzji Nr 4/2022 z dnia 31 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej 0,4/15kV położonej w obrębie geodezyjnym Pokrzywno 0013, gm. Gruta zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji

artykuł nr 52

WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ Wójta Gminy Gruta z dnia 17.XI.2022 r.

artykuł nr 53

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 21.XI.2022 r., że w dniu 21 listopada 2022 roku Wójt Gminy Gruta przekazał przygotowany projekt decyzji o warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: posadowieniu kontenera do celów gospodarczych na działce nr 158/94, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno w celu jego uzgodnienia

artykuł nr 54

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 14.XI.2022 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

artykuł nr 55

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 10.11.2022 r., że w dniu 10 listopada 2022 r. wydana została decyzja nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ" na terenie działek ewidencyjnych: 453/1, 453/5, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta