artykuł nr 16

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2023 r. o przekazaniu projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy do uzgodnień: Stanowisko postojowe dla 10 samochodów osobowych - wiata na terenie działki nr 153/73, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta.

artykuł nr 17

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 06.11.2023 r. o polowaniu zbiorowym KŁ im. Wojskiego w dniu 18.11.2023 r.

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 25.10.2023 r. że w dniu 25 października 2023 r. wydana została decyzja Nr 2/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ GRU1801A (działka nr 100, obręb [0009] NICWAŁD, gmina Gruta)

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 26.10.2023 r. o polowaniu zbiorowym KŁ im. Wojskiego w Grudziądzu

artykuł nr 20

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 15 października 2023 roku, że na wniosek Rolno-Handlowej Spółki z o.o. PACHT z siedzibą w Salnie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Stanowisko postojowe dla 10 samochodów osobowych - wiata na terenie działki nr 153/73, położonej w obrębie Dąbrówka Królewska, gmina Gruta, miejscowość Salno".