artykuł nr 21

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 13.10.2023 o polowaniu zbiorowym KŁ "Sokół"

artykuł nr 22

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 10.10.2023 r. o polowaniu zbiorowym KŁ Dolina Osy

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 10.10.2023 o polowaniu zbiorowym KŁ Wojskiego

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 26.09.2023 r., że w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ GRU1801A (działka nr 100, obręb [0009] NICWAŁD, gmina Gruta) zebrany został materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

artykuł nr 25

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 22.09.2023 r. o polowaniu zbiorowym