artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 05.09.2023 roku o przekazaniu projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 16.08.2023 roku o polowaniu zbiorowym.

artykuł nr 28

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 18.08.2023 roku o polowaniu zbiorowym

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Gruta z dnia 07 sierpnia 2023 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: STACJA BAZOWA TELEFONII KOMÓRKOWEJ GRU1801A (działka nr 100, obręb [0009] NICWAŁD, gmina Gruta)

artykuł nr 30

Obwieszczenie Wójta GMiny Gruta z dnia 27.07.2023 r., że w dniu 27 lipca 2023 r. wydane zostało postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej, która nastąpiła w wydanej decyzji nr 1/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej SN i nN oraz stacji transformatorowej na terenie działki nr 23/40, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta.