artykuł nr 1

XXV/157/05 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Gruta.

artykuł nr 2

Uchwała XXV/159/05 w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2006 rok

artykuł nr 3

Uchwała XXIII/141/05

nabycie nieruchomości w Grucie
artykuł nr 4

Uchwała XXII/140/05

artykuł nr 5

Uchwała XXII/139/05