artykuł nr 1

Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29...

Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
artykuł nr 2

Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29...

Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie opłat za ścieki dowożone do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Mełnie
artykuł nr 3

Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29...

Uchwała Nr III/14/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gruta
artykuł nr 4

Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29...

Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnych gminy.
artykuł nr 5

Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29...

Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wynagrodzenia Wójta