artykuł nr 1

Uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy Gruta z dnia 28...

Uchwała Nr X/66/07 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Szcząchora na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
artykuł nr 2

Uchwała Nr X/68/07 Rady Gminy Gruta z dnia 28...

Uchwała Nr X/68/07 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2007 r.w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2008 rok.
artykuł nr 3

Uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy Gruta z dnia 28...

Uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Łasin do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Osy i Gardęgi...
artykuł nr 4

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy Gruta z dnia 30...

Uchwała Nr IX/60/07 Rady Gminy Gruta z dnia 30 listopada 2007r.w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
artykuł nr 5

Uchwała Nr IX/58/07 RADY GMINY GRUTA z dnia 30...

Uchwała Nr IX/58/07 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości