artykuł nr 1

Uchwała Nr XIV/94/08 Rady Gminy Gruta z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Gruta

artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr XVIII/123/08 RADY GMINY GRUTA z dnia...

UCHWAŁA Nr XVIII/123/08 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2009 rok
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr XVIII/122/08 RADY GMINY GRUTA z dnia...

UCHWAŁA Nr XVIII/122/08 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Królewska
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Gruta z dnia...

Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2009
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII/121/08 Rady Gminy Gruta z dnia ...

Uchwała Nr XVIII/121/08 Rady Gminy Gruta z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grucie