artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr XXVII/160/09 RADY GMINY GRUTA z dnia...

UCHWAŁA Nr XXVII/160/09 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr XXVII/159/09 RADY GMINY GRUTA z dnia...

UCHWAŁA Nr XXVII/159/09 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2010 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVII/158/09 Rady Gminy Gruta z dnia...

Uchwała Nr XXVII/158/09 Rady Gminy Gruta z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXVII/155/09 RADY GMINY GRUTA z dnia ...

UCHWAŁA NR XXVII/155/09 RADY GMINY GRUTA z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2010
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27...

Uchwała Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Gruta z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli