artykuł nr 1

UCHWAŁA Nr III/8/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30...

UCHWAŁA Nr III/8/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
artykuł nr 2

UCHWAŁA Nr III/9/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30...

UCHWAŁA Nr III/9/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Gruta.
artykuł nr 3

UCHWAŁA Nr III/11/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30...

UCHWAŁA Nr III/11/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok
artykuł nr 4

UCHWAŁA Nr III/10/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30...

UCHWAŁA Nr III/10/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy na 2011 rok
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30...

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY GRUTA z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obowiązującego na terenie Gminy Gruta wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości i formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości